…
Play

Miettikää. Jos.

Miettikää. Jos. Teemme sitä päivittäin. Mietimme, miten kehittää yhä parempi tuotteita, luonnollisesti siis myös parempia vaatteita – mutta vaatteiden tuottamisessa on suuri vastuu. Vastuullamme on tehdä sitä mitä parhaiten osaamme: kehittää ja tuottaa kevyitä työ- ja profiilivaatteita mahdollisimman kestävällä tavalla.    

Itse asiassa se on erittäin luonnollista. Haluamme mahdollisimman monien voivan sanoa lapsillemme ja lastenlapsillemme, että teimme parhaamme kestävämmän maailman hyväksi. Miettikää – jos teemme sen sijaan noin, mitä siitä tulee? 

Miettikää. Vielä kerran.

Kiertotalous pakottaa meidät ajattelemaan. Ja ajattelemalla hieman fiksummin pääsee hieman pidemmälle. Se on ikään kuin mottonamme meillä Texstarilla. Tai kuten me sanomme, The Texstar Way. Se sisältää myös kestävän kehityksen työmme. Jotkut käyttävät siitä lyhennettä CSR. Me kutsumme sitä välittämiseksi.     

Kestävyys kolmesta näkökulmasta:

Tekstiilituotannon ympäristönäkökulma

Moni tuotantoprosessin osa vaikuttaa ympäristöön. Kyse on materiaalivalinnoista, hävikin määrästä, lisätyistä kemikaaleista – ja itse tuotantoprosessista. Kyse voi olla värjäyksestä, tuotantotekniikasta, energiankulutuksesta tms. Kuljetusratkaisut ovat myös vaikuttava tekijä. Kuljetuksia voi tehostaa kertakuljetusmääriä suurentamalla. Tämä on yksi syy siihen, että Texstarilla varastot ovat markkinoiden täysimpien joukossa.     

Yksi tärkeä osa on tuotteiden pakkaaminen. Siinä pyrimme suurimmassa mahdollisessa määrin kierrätettäviin ratkaisuihin.

Tekstiilituotannon yhteiskunnallinen näkökulma

Olemme kaikki nähneet televisiosta, kuinka huonoja työolot saattavat olla tekstiilitehtaissa eri puolilla maailmaa. Saadaksemme todella tietää tuotantotyön arjesta teemme työtä valittujen tehtaiden kanssa, joiden kanssa meillä on pitkä yhteistyö ja täydellinen kontrolli tuotannon suhteen. Työntekijöillä tulee olla reilut työehdot sekä turvallisuuden suhteen että taloudellisesti, ja toki myös mahdollisuus harjoittaa ammattiyhdistystoimintaa. Luonnollisesti tämä koskee myös Ruotsia; Texstarin on oltava hyvä paikka tehdä työtä.   

YK:n ihmisoikeuksien julistus on meille itsestäänselvyys, kuten sen on oltava myös alihankkijoillemme. Se tarkoittaa muun muassa lapsityön ja syrjinnän kieltämistä, mikä Pohjoismaissa voi kuulostaa itsestään selvältä asialta. Valitettavasti monissa paikoin maailmaa näin ei ole. 

Tekstiilituotannon yhteiskunnallinen näkökulma

Yritykselle talous on keskeinen asia selviytymisen kannalta. Pyrimme olemaan osa sellaista taloudellista järjestelmää, jossa me yrityksessä työtä tekevät ja asiakkaamme saamme molemmat liiketoiminnasta tervettä taloudellista hyötyä. Terveeseen taloudenpitoon kuuluu se, että toimintaamme harjoitetaan pitkäjänteisesti ja tehokkaasti kaikkien osapuolten hyväksi, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista näkökulmaa unohtamatta. 


Kolme tärkeää sitoumustamme:

ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti

Texstarilla on ISO-ympäristösertifikaatti (ISO14001:2015), mikä osoittaa ambitiomme tulla koko ajan paremmaksi ja kehittää ympäristötyötämme niin, että kaikki yrityksessä puhaltavat samaan hiileen. Se on myös työkalu sen varmistamiseksi, että kaikki alihankkijamme noudattavat ympäristövaatimuksiamme. Mielestämme ISO-sertifikaattimme toimii tukena työssämme jatkuvien ympäristöllisten parannusten hyväksi. 

Oeko-Texin Standard 100

Vaatetuotanto on maailmanlaajuista, ts. eri tuotantoportaat raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ovat usein eri puolilla maailmaa. Oeko-Tex on kansainvälinen järjestö, jossa riippumaton kansainvälinen instituutti testaa ja sertifioi tekstiilituotteita kaikissa tuotantovaiheissa. Sen kriteeristön tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen yksimielisyys terveydelle vaarallisista aineista.   

Tekstiili- ja vaatealan yrityksille Oeko-Tex tarjoaa yhteiset arviointinormit. Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että saadaan aikaan testattua turvallisuutta mm. aineiden ihoystävällisyyden muodossa. 

Standardien vaatimukset ovat myös erilaiset riippuen sitä, minkälaiseen käyttöön lopputuote on tarkoitettu. Ne on jaettu neljään eri tuoteluokkaan. Texstarin tuotteet täyttävät kaikki tuoteluokan II materiaali- ja komponenttivaatimukset. Sinulle kuluttajana se merkitsee sitä, että Texstarin tuotteet ovat turvallisia käyttää myös lähinnä vartaloa. Lisätietoja Oeko-Texistä osoitteessa www.oeko-tex.com  

Katso ympäristöpolitiikkamme täällä.

...

REACH – ehkäisee varallisten kemikaalien leviämistä

REACH on EU:n kemikaalilainsäädäntö, joka on luotu vähentämään vaarallisten kemiallisten aineiden leviämistä. Sen mukaan kaikki markkinoilla olevat aineet, niin vanhat kuin uudet, on rekisteröitävä, riskiarvioitava ja hyväksyttävä. Texstarissa tämä tarkoittaa sitä, että meidän on: 

rekisteröitävä valmistamamme tai tuomamme aineet

laadittava ja luovutettava käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot aineen vastaanottajille

tarkistettava, onko aine luvanvarainen

haettava lupa, jos jatkamme luvanvaraisuuden piiriin kuuluvan aineen käyttöä tai sellaisen päästämistä markkinoille

noudatettava aineen tai sekoitteen mahdollisia rajoituksia

Lisätietoa REACHista on Kemikalieinspektionenin kotisivuilla www.kemi.se.