…
Play

Miettikää. Jos.
Miettikää. Vielä kerran.

ME VÄLITÄMME

Miettikää. Jos. Teemme sitä päivittäin. Mietimme, miten kehittää yhä parempi tuotteita, luonnollisesti siis myös parempia vaatteita – mutta vaatteiden tuottamisessa on suuri vastuu. Vastuullamme on tehdä sitä mitä parhaiten osaamme: kehittää ja tuottaa kevyitä työ- ja profiilivaatteita mahdollisimman kestävällä tavalla.    

Itse asiassa se on erittäin luonnollista. Haluamme mahdollisimman monien voivan sanoa lapsillemme ja lastenlapsillemme, että teimme parhaamme kestävämmän maailman hyväksi. Miettikää – jos teemme sen sijaan noin, mitä siitä tulee? 

Kiertotalous pakottaa meidät ajattelemaan. Ja ajattelemalla hieman fiksummin pääsee hieman pidemmälle. Se on ikään kuin mottonamme meillä Texstarilla. Tai kuten me sanomme, The Texstar Way. Se sisältää myös kestävän kehityksen työmme. Jotkut käyttävät siitä lyhennettä CSR. Me kutsumme sitä välittämiseksi.     


Kestävyys kolmesta näkökulmasta

Tekstiilituotannon ympäristönäkökulma

Moni tuotantoprosessin osa vaikuttaa ympäristöön. Kyse on materiaalivalinnoista, hävikin määrästä, lisätyistä kemikaaleista – ja itse tuotantoprosessista. Kyse voi olla värjäyksestä, tuotantotekniikasta, energiankulutuksesta tms. Kuljetusratkaisut ovat myös vaikuttava tekijä. Kuljetuksia voi tehostaa kertakuljetusmääriä suurentamalla. Tämä on yksi syy siihen, että Texstarilla varastot ovat markkinoiden täysimpien joukossa.     

Yksi tärkeä osa on tuotteiden pakkaaminen. Siinä pyrimme suurimmassa mahdollisessa määrin kierrätettäviin ratkaisuihin.

Corporate Social Responsibility

Olemme kaikki nähneet televisiosta, kuinka huonoja työolot saattavat olla tekstiilitehtaissa eri puolilla maailmaa. Saadaksemme todella tietää tuotantotyön arjesta teemme työtä valittujen tehtaiden kanssa, joiden kanssa meillä on pitkä yhteistyö ja täydellinen kontrolli tuotannon suhteen. Siksi olemme myös mukana BSCI:ssä (Business Social Compliance Initiative). Kyseessä on avoimen ja kestävän kaupankäynnin johtava maailmanlaajuinen organisaatio, joka kokoaa yhteen toimijoita yli 40 maasta. BSCI pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia, käyttämään luonnonresursseja vastuullisesti ja edistämään avointa kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti. Lisätietoja tästä työstä ja yhteisestä toimintasäännöstöstämme löytyy osoitteesta amfori.org.

Texstar pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan olosuhteisiin paikallisesti – on tärkeää saada aikaan positiivista kehitystä paikallisessa yhteisössä. Työntekijöillä tulee olla reilut työehdot sekä turvallisuuden suhteen että taloudellisesti, ja toki myös mahdollisuus harjoittaa ammattiyhdistystoimintaa. Luonnollisesti tämä koskee myös Ruotsia; Texstarin on oltava hyvä paikka tehdä työtä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus on meille itsestäänselvyys, kuten sen on oltava myös alihankkijoillemme. Se tarkoittaa muun muassa lapsityön ja syrjinnän kieltämistä, mikä Pohjoismaissa voi kuulostaa itsestään selvältä asialta. Me arvostamme monimuotoisuutta ja näemme sen etuna, jonka kautta kaikki voivat antaa panoksensa erilaisin näkökulmin ja osaamisaluein. Sukupuolesta, kulttuurista, sukupuolisesta suuntautumisesta tai koulutuksesta huolimatta. Me välitämme.

Tekstiilituotannon yhteiskunnallinen näkökulma

Yritykselle talous on keskeinen asia selviytymisen kannalta. Pyrimme olemaan osa sellaista taloudellista järjestelmää, jossa me yrityksessä työtä tekevät ja asiakkaamme saamme molemmat liiketoiminnasta tervettä taloudellista hyötyä. Terveeseen taloudenpitoon kuuluu se, että toimintaamme harjoitetaan pitkäjänteisesti ja tehokkaasti kaikkien osapuolten hyväksi, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista näkökulmaa unohtamatta. 


KUUSI TÄRKEÄÄ SITOUMUMME

...

ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti

Texstarilla on ISO-ympäristösertifikaatti (ISO14001:2015), mikä osoittaa ambitiomme tulla koko ajan paremmaksi ja kehittää ympäristötyötämme niin, että kaikki yrityksessä puhaltavat samaan hiileen. Se on myös työkalu sen varmistamiseksi, että kaikki alihankkijamme noudattavat ympäristövaatimuksiamme. Mielestämme ISO-sertifikaattimme toimii tukena työssämme jatkuvien ympäristöllisten parannusten hyväksi. 

...

REACH – ehkäisee varallisten kemikaalien leviämistä

REACH on EU:n kemikaalilainsäädäntö, joka on luotu vähentämään vaarallisten kemiallisten aineiden leviämistä. Sen mukaan kaikki markkinoilla olevat aineet, niin vanhat kuin uudet, on rekisteröitävä, riskiarvioitava ja hyväksyttävä. Texstarissa tämä tarkoittaa sitä, että meidän on: 

rekisteröitävä valmistamamme tai tuomamme aineet

laadittava ja luovutettava käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot aineen vastaanottajille

tarkistettava, onko aine luvanvarainen

haettava lupa, jos jatkamme luvanvaraisuuden piiriin kuuluvan aineen käyttöä tai sellaisen päästämistä markkinoille

noudatettava aineen tai sekoitteen mahdollisia rajoituksia

Lisätietoa REACHista on Kemikalieinspektionenin kotisivuilla www.kemi.se.

...

Amfori – kaupankäyntiä, jolla on tarkoitus

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) kokoaa yhteen lähes 2000 jälleenmyyjää, maahantuojaa, tuotemerkkiä  ja yhdistystä yli 40 maasta. Tavoitteena on, että jokainen jäsen pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia, käyttämään luonnonresursseja vastuullisesti ja edistämään avointa kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti.

...

Oeko-Texin Standard 100

Vaatetuotanto on maailmanlaajuista, ts. eri tuotantoportaat raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ovat usein eri puolilla maailmaa. Oeko-Tex on kansainvälinen järjestö, jossa riippumaton kansainvälinen instituutti testaa ja sertifioi tekstiilituotteita kaikissa tuotantovaiheissa. Sen kriteeristön tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen yksimielisyys terveydelle vaarallisista aineista.   

Tekstiili- ja vaatealan yrityksille Oeko-Tex tarjoaa yhteiset arviointinormit. Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että saadaan aikaan testattua turvallisuutta mm. aineiden ihoystävällisyyden muodossa. 

Standardien vaatimukset ovat myös erilaiset riippuen sitä, minkälaiseen käyttöön lopputuote on tarkoitettu. Ne on jaettu neljään eri tuoteluokkaan. Texstarin tuotteet täyttävät kaikki tuoteluokan II materiaali- ja komponenttivaatimukset. Sinulle kuluttajana se merkitsee sitä, että Texstarin tuotteet ovat turvallisia käyttää myös lähinnä vartaloa. Lisätietoja Oeko-Texistä osoitteessa www.oeko-tex.com  

Katso ympäristöpolitiikkamme täällä.

...

GOTS, Global Organic Textile Standard

GOTS asettaa korkeat vaatimukset koko tuotantoketjulle – sekä ympäristövaikutusten että tekstiili- ja vaatealan työolosuhteiden osalta. Tuetaan ekologista maataloutta, niin, että maata viljellään kestävästi ilman haitallisia torjunta aineita ja lannoitteita. Visiona on kyetä valmistamaan tuotteita ekologisesti kestävällä tavalla materiaalien, pakkausten ja logistiikan suhteen. Lue lisää osoitteessa global-standard.org.

...

STICA

STICA (The Swedish Textile Initiative for Climate Action) toimii tekstiiliteollisuuden yritysten tukena, jotta ne pyrkisivät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen pitää ilmaston lämpeneminen mahdollisemman vähäisenä kasvihuonekaasupäästöjä (greenhouse gas emission, GHG) vähentämällä.