…
Play

Tenk. Etter. Tenk. Gjennom.

Vi bryr oss

Tenk. Etter. Det gjør vi hver dag. Vi tenker mye på hvordan vi skal kunne utvikle enda bedre produkter. Det handler naturligvis om å lage enda bedre plagg, men det å produsere klær er et stort ansvar. Vi har ansvar for å gjøre det vi kan best – å utvikle og produsere lette arbeids- og profilklær – på en så bærekraftig måte som mulig.

Egentlig er det helt naturlig. Vi ønsker som de fleste andre å kunne fortelle barn og barnebarn at vi gjorde vårt beste for å bidra til en mer bærekraftig verden. Tenk etter – om vi gjør det slik i stedet, hvordan blir det da?

Den sirkulære økonomien tvinger oss til å tenke gjennom sakene. Og tenker vi litt smartere, kommer vi litt lenger – det er litt av mottoet vårt her i Texstar. Eller The Texstar Way, som vi kaller det. Det dekker også hvordan vi jobber med bærekraft. Noen kaller det CSR. Vi kaller det omtanke.


Bærekraft fra tre perspektiver

Tekstilproduksjon fra et miljøperspektiv

I en produksjonsprosess er det mange momenter som påvirker miljøet. Det handler om materialvalg, hvor mye rester som blir til overs, hvilke kjemikalier som blir tilsatt – og hvordan selve produksjonen foregår. Det gjelder også innfarging, produksjonsteknikk, energiforbruk med mer. Transportløsningen er en annen faktor som påvirker. Ved å frakte større partier kan man effektivisere transporten. Det er en av årsakene til at Texstar har et av markedets mest velfylte lagre.

Et annet viktig moment er pakkingen av produktene, og der prøver vi i så stor grad som mulig å velge gjenvinnbare løsninger.

Samfunnsansvar

Vi har alle sett på tv hvor dårlige forholdene kan være i tekstilfabrikker rundt om i verden. For at vi skal vite hvordan produksjonen foregår i hverdagen, har vi valgt å arbeide med utvalgte fabrikker som vi har langvarig samarbeid med, og der vi har full kontroll over produksjonen. Derfor er vi også med i BSCI (Business Social Compliance Initiative), som er den ledende globale organisasjonen for åpen og bærekraftig handel, og som samler aktører fra mer enn 40 land. BSCI jobber for å øke velstanden blant mennesker, bruke naturressursene på en ansvarlig måte og drive åpen handel i verden. Du kan lese mer om arbeidet og våre felles etiske retningslinjer på amfori.org.

Texstar arbeider aktivt med å påvirke forholdene lokalt, og du som velger produktene våre, er en viktig pådriver for en positiv utvikling i det lokale samfunnet. De ansatte skal ha gode arbeidsvilkår, både sikkerhetsmessig og økonomisk, og de skal selvsagt ha rett til å organisere seg. Prinsippene gjelder naturligvis også her i Norden – Texstar skal være en god bedrift å jobbe i.

Vi tar FNs erklæring om menneskerettigheter som en selvfølge, og de skal gjelde også for underleverandørene våre. Det innebærer blant annet forbud mot barnearbeid og diskriminering, noe som kan virke opplagt for oss her i Norden. Vi liker mangfold og ser det som en fordel at alle kan bidra med forskjellige perspektiver og kompetanser – uansett kjønn, kultur, seksuell legning eller utdanning. Vi bryr oss

Tekstilproduksjon fra et økonomisk perspektiv

Økonomien er sentral for at en bedrift skal kunne overleve. Vi skal være del av et økonomisk system der både vi som jobber i bedriften, og kundene våre skal ha rimelig økonomisk utbytte av handelen. En sunn økonomi innebærer at virksomheten vår for alle parter skal drives effektivt på lang sikt, uten å miste av syne de miljømessige og sosiale perspektivene.


Seks viktige forpliktelser

...

Miljøsertifisering ISO 14001:2015

Texstar er ISO-sertifisert for miljø (ISO14001:2015), noe som gjenspeiler ambisjonen vår om hele tiden å bli bedre og kunne utvikle miljøarbeidet slik at alle i bedriften trekker i samme retning. Sertifiseringen er også et verktøy for å sikre at alle underleverandørene lever opp til miljømålene våre. Vi ser ISO-sertifiseringen som en støtte i arbeidet med kontinuerlige forbedringer på miljøområdet.

...

REACH – hindrer spredning av farlige kjemikalier

REACH er EUs kjemikalielovgivning, som er utformet med det som mål å redusere spredningen av farlige kjemiske stoffer. Det betyr at alle stoffer på markedet, både nye og eldre, skal registreres, risikovurderes og godkjennes. For Texstar betyr det at vi

  • skal registrere de stoffene vi produserer eller importerer
  • skal opprette og levere sikkerhetsdatablad eller annen informasjon til mottakerne av stoffet
  • skal kontrollere om stoffet er underlagt krav om tillatelser
  • dersom vi vil fortsette å bruke eller slippe ut et stoff på markedet som krever tillatelse, må søke om tillatelse
  • må overholde eventuelle begrensninger for stoffet eller blandingen.

Du kan lese mer om REACH på den svenske Kemikalieinspektionens hjemmeside, på www.kemi.se.

...

Amfori – handel med et formål

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) samler mer enn 2000 forhandlere, importører, varemerker og foreninger fra mer enn 40 land. Organisasjonen arbeider for at hver og en av medlemmene skal bidra til økt velferd blant mennesker, ansvarlig bruk av naturressurser og åpen global handel.

...

Standard 100 fra Oeko-Tex

Klesproduksjonen foregår globalt, og produksjonsleddene – fra råvare til ferdig produkt – er ofte spredt rundt om på kloden. Oeko-Tex er en internasjonal organisasjon med uavhengige, internasjonale institutter som tester og sertifiserer tekstilprodukter i alle bearbeidingsleddene. Kriteriene deres har som formål å skape et felles globalt syn på helsefarlige stoffer.

Oeko-Tex gir bedriftene i tekstil- og klesbransjen en felles evalueringsnorm. For forbrukerne betyr det at de får en testet trygghet i form av blant annet hudvennlige varer.

Kravene i standarden varierer avhengig av hva slags bruk sluttproduktet er beregnet på, og er delt inn i fire produktklasser. Alle materialer og komponenter som brukes i Texstars produkter, oppfyller kravene i produktklasse II. For deg betyr det at Texstars klær er trygge å bruke nærmest kroppen. Les mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com.

Se vår miljøpolitikk her.

...

GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS stiller høye krav til hele produksjonskjeden, både når det gjelder miljøpåvirkningen og arbeidsforholdene i tekstilog klesindustrien. Organisk landbruk støttes, som inkluderer både hvordan jorda utnyttes på en bærekraftig måte uten bruk av skadelige plantevernmidler og gjødsel. Visjonen er å kunne produsere produkter på en økologisk bærekraftig måte med hensyn til materialer, emballasje og logistikk. Les mer på global-standard.org.

...

STICA

STICA (The Swedish Textile Initiative for Climate Action) jobber for å støtte bedrifter i tekstilindustrien til å jobbe mot Parisavtalens mål om å holde den globale oppvarmingen nede ved å redusere klimaavtrykket gjennom klimagassutslipp (greenhouse gas emission, GHG).