Miljøpolicy

Texstar designer, selger og distribuerer lette arbeids- og profilklær av høy kvalitet. Ved å vise miljøhensyn – ta miljøansvar – i alle delene av prosessen, fra idé til ferdig produkt, arbeider vi for at virksomheten og produktene våre skal ha så liten miljøpåvirkning som mulig. Vi arbeider utrettelig med miljøspørsmål ved å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, arbeide forebyggende og følge aktuell miljølovgivning.

De viktigste målene våre er

 • å redusere bruken av ressurser som råvarer og energi
 • å redusere miljøpåvirkningen fra transportdelen av virksomheten
 • å øke bruken av mer miljøvennlige materialer
 • å føre miljøarbeidet videre ved aktivt å samarbeide med leverandører og entreprenører
 • at personalet skal ha en bevisst holdning til miljøspørsmål
 • at kunder og andre interessenter skal få saklig informasjon om Texstars produkter og miljøpåvirkning
 • å beskytte miljøet mot forurensing

Dette vil vi oppnå ved

 • å måle og evaluere miljøpåvirkningen vår
 • å måle, styre og effektivisere transporten
 • å prioritere bruk av mer miljøvennlige materialer
 • å prioritere samarbeidsparter som er miljøsertifiserte
 • å aktivere og engasjere personalet i miljøarbeidet
 • å informere kundene om produktene våre og føre åpen dialog med omverdenen om Texstars miljøpåvirkning og miljøarbeid

Alle ansatte hos Texstar AB skal kjenne til miljøpolicyen og aktivt arbeide for å oppfylle den.