Kvalitetspolicy

Texstar designer og selger lette arbeids- og profilklær av høy kvalitet. Ved å legge vekt på og prioritere kvalitet i alle trinn i produksjonsprosessen gjør vi alt vi kan for å avdekke og minimalisere eller helt eliminere kvalitetsmangler.

 

Texstars produkter og tjenester vil da holde høy kvalitet og dermed innfri, oppfylle og overgå kundenes krav og forventninger. Vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre.

 

For oss betyr kvalitet følgende:

 • at vi utvikler, produserer og markedsfører produkter og tjenester med rett kvalitet til konkurransedyktig pris
 • at vi holder løftene om kvalitet og leveringstid
 • at hver enkelt ansatt alltid forsøker å forbedre kvaliteten på sitt eget arbeid
 • at hver enkelt ansatt alltid forsøker å møte bedriftens kunder på en profesjonell måte
 • at personalet har en bevisst holdning til kvalitet
 • at det er gode relasjoner mellom bedriften, de ansatte og deres omgivelser

 

Dette vil vi oppnå ved

 • å oppfylle de kravene som stilles i kvalitetsstyringssystemet ISO 9001
 • å prioritere leverandører og produsenter som er kvalitetssertifiserte og/eller leverer produkter av høy kvalitet og oppfyller gjeldende lover og regler (ISO 9001, etiske retningslinjer)
 • alltid å kontrollere og verifisere kvaliteten på innkommende leveranser
 • å arbeide for et velfungerende samarbeid med alle bedriftens underleverandører for å kunne sikre at kvalitet og leveringstider er i samsvar med avtalen
 • å gi de aktuelle medarbeiderne riktig informasjon og opplæring slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine på rett og korrekt måte

Alle ansatte hos Texstar AB skal kjenne til kvalitetspolicyen og aktivt arbeide for å oppfylle den.