Hållbar produktion finns inte. Men vi gör den hållbarare.

Så inleder Katarina Grönhaug, som har arbetat med inköp för klädesbranschen i hela sitt liv med specialkompetens på tekniska material, sourcing och tyger, vårt samtal.

Katarina brinner för att skapa en så hållbar produktionskedja som möjligt. Det är ingen enkel resa, men Katarina – och Texstar – tar den på fullaste allvar.

Hållbarhet är ju ett så stort begrepp. Alltifrån att skona miljön, ta ett socialt ansvar i produktionsledet till att erbjuda lösningar som är ekonomiskt sunda. Så börjar samtalet med Katarina Grönhaug, inköps- och sortimentsansvarig på Texstar.

”Men det handlar ju också om att det ska genomsyra vår verksamhet, alltifrån produktion och logistikkedja, till att vi som jobbar här inte slarvar med detaljer. Vilka val vi gör och hur vi beter oss. Allt gör skillnad”, fortsätter Katarina entusiastiskt.

”Det finns många aktörer som påstår sig arbeta hållbart och lovar 100 % hållbara produkter. Men jag påstår att det finns nog egentligen ingen som klarar att arbeta hållbart och samtidigt leverera produkter som håller de kvalitetskrav och priser vi vant oss vid.

Dock tror jag att det går att bli väldigt mycket duktigare på det – så många saker går att förbättra. Det går inte på en dag, men vi försöker på ett seriöst sätt hitta vägar för att utveckla vår produktion, våra leverantörer, vår logistik, ja, hela vårt fotavtryck. Väldigt mycket handlar om att tänka efter före och att vara väldigt noggrann i sina val.”

Nära samverkan ger resultat

”Vi strävar efter att jobba med vad man kallar ”vertikala fabriker”. Det innebär att de producerar allt ifrån tråd, färgar, väver, stickar och färdigställer kompletta produkter”, förklarar Katarina.

”Hur man arbetar med infärgning, som är ett stort problem på många håll, är också viktigt för oss. Vi vill se att de har slutna system där vattnet renas och återanvänds så att inte vattenflöden förorenas.

Min erfarenhet är att det fungerar bättre att ha en direkt kontakt än att det sköts helt via en tredje part – vi har dock en extern kvalitetskontroll som tar oannonserade stickbesök på fabrikerna för att kontrollera att produktionen inte läggs ut på underleverantörer som vi inte känner till.”

Dags att ta nästa steg

”Nu är ambitionen att hela vårt sortiment ska bli så hållbart som är möjligt. Genom att göra rätt materialval och via Amfora (läs mer efter artikeln) få kontroll på hela produktionskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv.”

Många plagg kräver en vatten­avvisande yta och hittills har man löst det med PFC, s k fluorkarboner, som inte enkelt bryts ner och är riktigt dåliga för miljö och hälsa.

Vi har gått över till att inte längre använda PFC i våra produkter.”

En ny GOTS-certifierad kollektion

”Jag är stolt över vår första GOTS-certifierade kollektion (Global Organic Textile Standard) – den idag mest ambitiösa certifieringen för att ta ett helhetsgrepp som omfattar både sociala och miljömässiga krav – allt ifrån odling, beredning och tillverkning. GOTS tillåter, till skillnad från andra beteckningar, inga bekämpningsmedel över huvud taget. GOTS vision är att ekologiska textilier ska bli en viktig del av vardagen, samt förbättra människors liv och miljö. Att ha fått fram en kollektion enligt GOTS ambitiösa krav känns väldigt bra!”, säger Katarina stolt.

”Men det är bara ett första steg. Vi ska sakta men säkert bredda vårt sortiment så att hela Texstars kollektion ska klara de högt ställda kraven. Vi är inte där idag, men resan har börjat och vi ser alla fram emot att komma fram!”, avslutar Katarina Grönhaug.


Texstar Sustainable Garment