…
Play

Inköp- och Sortimenantsvarig

Befattningen

Nuvarande Inköpschef och produktutvecklare är en av grundarna Ulf Svensson, som idag är 70 år och vill  övergå i annan position i bolaget. Därför söker man nu en professionell Inköps-och Sortimentschef med ansvar för inköp och sortimentsutvecklingen för hela bolaget. Tjänsten är att betrakta som en nyckelposition inom företaget, då man fäster stor vikt vid inköp och produktutveckling.

Organisationen är erfaren och etablerad och har lyckats behålla sin starka entreprenöriella anda. Inköps-och sortimentschefen ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. I rollen ingår ledaransvar och P&L ansvar.

Huvudkontoret ligger i Norrtälje i Stockholm, men det finns även ett Stockholm kontor närmre stan.

Prioritering ligger på produktutveckling, sortimentsutveckling, inköpserfarenhet och inköpschefsrollen. Erfarenhet från branschen i någon form är en fördel. Textil nödvändigt.

För den person som får tjänsten är detta en unik möjlighet att arbeta i en stark entreprenöriell miljö med ”muskler och möjligheter” i form av en väletablerad och växande verksamhet. Det är också en möjlighet att få arbeta fokuserat och målinriktat tillsammans med professionella, engagerade och drivande medarbetare. Delaktighet, teamwork, starkt samarbete och entreprenöriell anda är det som präglar organisationen.

Befattningens primära kompetenskrav är utpräglat kvalitetstänkande i kombination med starkt ledarskap, handelsmanaskap och känsla för affärer. Personen i fråga måste ha en passion för produktutveckling, affärer, färg och form samt materialkänsla. Kvalitet och unik design står i fokus – inköparnas roll är att köpa, förhandla och utveckla produkten på det mest kommersiella sättet till samtliga distributionskanaler.

Inköps-och Sortimentschefens roll är att leda inköps- och sortimentsavdelningen på ett effektivt och produktivt sätt. Detta genom att motivera, utveckla och driva medarbetarna framåt på bästa sätt. Produktutveckling och kommersiell förmåga är viktigt.

Befogenheter i rollen är:

 • Att fastställa den egna avdelningens mål gällande verksamhetsplaner, budget och resultat samt driva utvecklingsprojekt godkända av styrelse och VD utifrån företagets mål.
 • Att skapa resurser och systemstöd för avdelningens medarbetare för att bibehålla och utveckla funktioner och effektivitet.
 • Att vid behov nyanställa och/eller avveckla personal inom befintliga tjänster och budget i samråd med VD.
 • Att slutattestera fakturor, ha kontroll över fastställd budget och resultatuppföljning.
 • Att förhandla och skriva fördelaktiga leverantörsavtal samt att avsluta avtal som ej längre gynnar bolaget.

Uppdraget och funktionen för rollen är:

 • Att självständigt och övergripande leda bolagets produkt-och sortimentsutveckling, varuförsörjning och varuflöde för alla enheter och marknader inom fastställda sortimentsramar, varuförsörjningsvolymer och tidsplaner i enlighet med företagets varumärkesplattform och försäljningsperspektiv.
 • Att inom inköp och sortiment underhålla och utveckla alla de systemstödsfunktioner som finns inom avdelningen.
 • Att formulera aktuella inköpsflöden inför varje säsongstart.
 • Att säkerställa framtagning av kalkyler och förslag till prissättning för alla marknader, även ur ett valutaperspektiv (in-och utpriser).
 • Att under kollektionsprocessen leda och initiera det fortlöpande arbetet inom inköp och sortiment.

Kravprofil

Vi söker en person med god erfarenhet och track record, såväl resultatmässigt  som personligt, inom ykerskläder/arbets-profilkläder, sport, mode och/eller textil. Inköps-och detaljhandelsbakgrund är nödvändig. Vi tror att du idag sitter i motsvarande befattning, med prioritering på produktutveckling och sortimentschef, inom ett mellanstort eller stort internationellt detaljhandelsföretag med ett par års erfarenhet inom rollen. Gärna inom sport och mode, men det är produktutvecklingsförmågan och inköps-/produktionskompetensen som är prioriterad. Det är av stor vikt att förstå hela arbetsprocessen från idé till produktion och slutlig försäljning i butik.

Personliga egenskaper (ej i prioriterad ordning):

 • Naturlig fallenhet för produkt-och sortimentsutveckling.
 • Karismatiskt och stark ledare.
 • Känsla för materialkunskap och textillära, förstå färg och form, men även kvalitet.
 • Nyfiken.
 • Orädd, tar kalkylerade risker.
 • Envis och drivande.
 • Kommersiell med god smak – uppdaterad med estetisk känsla.
 • Hög arbetskapacitet/drivkraft.
 • Hög ambitionsnivå/målstyrning och resultat fokuserad.
 • Samarbetsvillig och uppskattar att arbeta i team.
 • Stresstålig-gillar högt tempo och att tvingas prioritera och fokusera.
 • Helhetssyn/holistiskt seende, med sinne för detaljer (kunna jobba i det ”stora och lilla”).
 • Professionell, med en förståelse för hela arbetsprocessen från idé till kollektion och införsäljning till butik.

Kvalifikationer och erfarenhet:

 • Arbetat som inköps-och/eller sortimentsschef inom workwear, profilkläder, outdoor, sport eller mode.
 • Gärna utbildning från Borås textillinje, Tillskärarakademin, FIT, L.C.o.F, Proteko eller motsvarande.

Ansvarsområden:

 • Att leda och utveckla personal och drift gällande inköp och sortiment.
 • Att handha och utveckla funktioner och flöden inom inköp och sortiment.
 • Att säkerställa att medarbetarna får relevant information gällande inköp och kringliggande frågor. Såväl inom avdelningen som ut mot övriga medarbetare i företaget.
 • Att vara ytterst ansvarig för att rutiner följs samt att rutinbeskrivningar upprättas.
 • Att ansvara för budget och resultat (KPI, uppföljning, drivande, bruttomarginal).
 • Att ytterst ansvara för inköp och varuflödet.
 • Att ha kunskap om att göra förändringar i produktspecifikationerna.
 • Att ha ett nära samarbete med övriga avdelningar inom bolaget.
 • Att vid behov resa tillsammans med inköpare och samarbeta med producenter och fabriker.

Placering i Stockholm och Norrtälje.

Läs mer och ansök här.