Texstars kvalitetspolicy

Texstar designar och säljer lätta arbets- och profilkläder av hög kvalitet. Genom att i varje steg av produktionsprocessen hängivet fokusera på och prioritera kvalitetsaspekter skall vi eftersträva att identifiera & minimera, eller helt eliminera, kvalitetsbrister.  

Kvalitet innebär för oss:

 • Att utveckla, producera och marknadsföra våra produkter & tjänster med rätt kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Att hålla våra löften om kvalitet och leveranstid.
 • Att varje anställd alltid strävar efter att förbättra kvalitén på sitt eget arbete.
 • Att varje anställd alltid strävar efter att bemöta företagets kunder på ett professionellt sätt.
 • Att vår personal innehar en hög kvalitetsmedvetenhet.
 • Att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning.

Detta vill vi uppnå genom att:

 • Uppfylla de krav som ställs i vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001.
 • Att prioritera leverantörer och producenter som är kvalitetscertifierade och/eller levererar en högkvalitativ produkt och uppfyller gällande lagkrav gällande (ISO 9001, Code of Conduct).
 • Alltid kontrollera och verifiera kvalitén på inkommande leveranser.
 • Att verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider enl. överenskommelse.
 • Att ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på rätt och korrekt sätt.

Samtliga anställda på Texstar AB skall känna till vår kvalitetspolicy och aktivt verka för att den uppfylls.


Vill du höra mer hur vi kan hjälpa just dig? Kontakta oss