Kwaliteitsbeleid

Texstar ontwikkelt en verkoopt werk- och profielkleding van hoge kwaliteit. Door in iedere stap van het productieproces de focus te leggen op en prioriteit te geven aan kwaliteitsaspecten, streven we ernaar kwaliteitsproblemen aan het licht te brengen en te beperken, of volledig uit te bannen.  

Zo realiseren wij diensten en producten van hoge kwaliteit, wordt er aan de eisen en verwachtingen van onze klanten voldaan en kunnen wij deze verwezenlijken en zelfs overtreffen. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze producten.

 Dit verstaan wij onder kwaliteit:

 • Ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten met de juiste kwaliteit voor een concurrerende prijs.
 • Nakomen van onze beloften ten aanzien van kwaliteit en levertijd.
 • Iedere medewerker streeft er altijd naar de kwaliteit van zijn eigen werk te verbeteren.
 • Iedere medewerker streeft er altijd naar de klanten van het bedrijf op een professionele manier tegemoet te treden.
 • Ons personeel beschikt over een groot kwaliteitsbewustzijn.
 • Goede relatie tussen het bedrijf, de medewerkers en hun omgeving.

 

Dit willen wij realiseren door:

 • Te voldoen aan de eisen die worden gesteld door ons kwaliteitssysteem ISO 9001.
 • Prioriteit te geven aan leveranciers en producenten die beschikken over een kwaliteitscertificering en/of producten van hoge kwaliteit leveren en de geldende wet- en regelgeving naleven (ISO 9001, Gedragscode).
 • De kwaliteit van geleverde goederen te controleren en te verifiëren.
 • Ons in te zetten voor een uitstekende samenwerking met alle onderaannemers voor het waarborgen van kwaliteitsniveaus en levertijden conform de afspraken.
 • Betrokken personeelsleden te voorzien van de juiste informatie en opleiding zodat zij hun werkzaamheden op een juiste en correcte manier kunnen uitvoeren.

Alle medewerkers van Texstar AB moeten op de hoogte zijn van ons kwaliteitsbeleid en zich actief inzetten om dit na te leven.