Milieubeleid

Texstar ontwikkelt, verkoopt en distribueert werk- och profielkleding van hoge kwaliteit. Door rekening te houden met het milieu (verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu) in alle stadia van het proces, van concept tot eindproduct, streven wij ernaar met onze activiteiten en producten het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons onvermoeibaar in voor milieuvraagstukken door voortdurend verbeteringen door te voeren, aan preventie te werken en de relevante milieuwetgeving te volgen.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Het gebruik van hulpbronnen waaronder grondstoffen en energie verminderen
 • De milieubelasting van transport door ons bedrijf verminderen
 • De toepassing van milieuvriendelijkere materialen verhogen
 • De inspanningen op milieugebied verder ontwikkelen door actief samen te werken met leveranciers en onderaannemers
 • Ons personeel beschikt over een groot milieubewustzijn
 • Klanten en andere geïnteresseerden beschikken over inhoudelijke informatie over onze producten en onze milieueffecten
 • Het milieu beschermen tegen verontreiniging

Dit willen wij realiseren door:

 • Onze milieueffecten te meten en te beoordelen
 • Onze transporten te meten, beheren en optimaliseren
 • Prioriteit te geven aan de toepassing van milieuvriendelijkere materialen
 • Prioriteit te geven aan samenwerkingspartners met een milieucertificering
 • Ons personeel te betrekken bij onze inzet voor het milieu
 • Klanten informatie te geven over onze producten en een open dialoog te voeren met onze omgeving over onze milieueffecten en inzet voor het milieu

Alle medewerkers van Texstar AB moeten op de hoogte zijn van ons milieubeleid en zich actief inzetten om dit na te leven.